Otvoreni konkursi za posao

Značajnu pokretačku snagu Kompanije, predstavljaju naši zaposleni.

Zbog rasta obima poslovanja, širenja prisutnosti na tržistu i potrebe otvaranja novih radniih
mesta, kompanija JEEP Commerce doo raspisuje Konkurse za posao.

Prijavu možete poslati na e-mail:  konkurs@jeepcommerce.rs

Poslodavac nudi :

• Redovnu i adekvatnu zaradu
• Topli obrok u kantini Poslodavca
• Obuku za pravilan i bezbedan rad
• Prijavu, godišnji odmor i ostala prava po Zakonu o radu
• Po potreni organizovan prevoz