Proizvodnja pravougaonih šavnih cevi EN10219

Proizvodnja pravougaonih šavnih cevi EN10219

Pravougaone šavne cevi EN10219-2

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • od kontinualno livenog materijala;
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
  • sa skinutim spoljašnjim varom;
  • sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
  • bez obeležavanja na samim cevima

Proizvodi asortiman pravougaonih šavnih cevi

dimenzije debljina dužina
mm mm m
30x20 - 120x80 1,5 - 5,0 4 - 12
dimenzije debljina od debljina do
mm mm mm
30x20 1,50 2,50
30x15 1,50 2,00
40x20 1,50 3,00
40x30 1,50 3,00
50x30 1,50 3,00
50x40 1,50 3,50
60x20 1,50 2,00
60x30 1,50 2,50
60x40 1,50 4,00
80x40 2,00 4,00
80x60 2,00 4,50
100x40 2,00 4,50
100x60 2,50 5,00
100x80 2,50 5,00
120x40 2,50 4,50
120x60 3,00 5,00
120x80 3,00 5,00