Proizvodnja okruglih šavnih cevi EN10219

Proizvodnja okruglih šavnih cevi EN10219

CE znak u skladu sa EN10219-2 sa sertifikatom prema EN 10204/2.2

Tehnicki uslovi isporuke šupljih profila prema EN 10219-1

 

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) -hodrotestirane ili bez testiranja - konstrukcione
  • od kontinualno livenog materijala
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja
  • sa skinutim spoljašnjim varom
  • sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
  • bez obeležavanja na samim cevima

 

Proizvodni asortiman okruglih šavnih cevi

dimenzije debljina dužina
mm mm m
ø17,2 - ø127 1,5 - 5,0 4 - 12
dimenzije debljina od debljina do
mm mm mm
ø17,2 1,50 2,00
ø21,3 1,50 2,60
ø25,4 1,50 2,60
ø26,9 1,50 2,60
ø31,8 1,50 2,50
ø33,7 1,50 3,00
ø38 1,50 3,00
ø42,4 1,50 3,25
ø44,5 1,50 3,25
ø48,3 1,50 4,00
ø51 1,50 3,50
ø56 1,80 3,50
ø60,3 1,50 5,00
ø63,25 2,00 3,25
ø76,1 2,00 5,00
ø88,9 2,00 5,00
ø101,6 2,50 5,00
ø108 3,00 5,00
ø114,3 3,00 5,00
ø127 3,00 5,00