Proizvodnja kvadratnih šavnih cevi EN10219

Proizvodnja kvadratnih šavnih cevi EN10219

Kvadratne šavne cevi EN10219-2

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • od kontinualno livenog materijala;
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
  • sa skinutim spoljašnjim varom;
  • sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
  • bez obeležavanja na samim cevima

Proizvodi asortiman kvadratnih šavnih cevi

dimenzije debljina dužina
mm mm m
15x15 - 100x100 1,5 - 5,0 4 - 12
dimenzije debljina od debljina do
mm mm mm
15x15 1,50 2,00
18x18 1,50 2,00
20x20 1,50 2,00
25x25 1,50 2,00
30x30 1,50 2,50
35x35 1,50 3,00
40x40 1,50 4,00
50x50 1,50 4,00
60x60 1,80 4,00
70x70 2,00 5,00
80x80 2,50 5,00
90x90 3,00 5,00
100x100 3,00 5,00