Secenje limova makazama

Sečenje limova makazama

Sečenje limova makazama

Sečenje na makazama

Pravolinijsko sečenje lima do 6m dužine i 12mm debljine