Poduzno secenje trake

Podužno sečenje trake

Podužno sečenje trake

Asortiman

Kvaliteti Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu
S 235 JR, S 275 J2, S 355 J2 EN 10025-2/2004
DC01, DC04 EN 10130:2004
DX51D (FeP02GZ) EN 10142
Debljina čelične trake Širina čelične trake
0.4 – 5mm 12 - 1500mm

Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu: EN 10051

Asortiman

Kvaliteti Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu
DC01, DC04 EN 10130:2004
DX51D (FeP02GZ) EN 10142

Debljina čelične trake Širina čelične trake
0.5 – 2.0mm 16 - 1500mm