Savijanje profila

Savijanje profila

Savijanje kvadratnih i pravugaonih profila, UNP nosača, INP nosača, HEB/HEA nosača i L profila

 

 

Dimenzije

Profil/nosač Dimenzije
Kvadratni profil 60x60 - 250x250
Pravougaoni profil 60x40 - 300x200
UNP nosač 65 - 300
INP nosač 80 - 300
HEB nosač 100 - 240
HEA nosač 100 - 300
L profil uskoro...