Profilisanje otvorenih profila

Profilisanje otvorenih profila

Linija za profilisanje otvorenih profila

Profil klizna sina MR1
Profil klizna sina MR2
profil MEC

Za veće ugovorene serije mogućnost izrade alata za L Z, U, OMEGA i drugih profila za građevinarstvo i druge namene.

Asortiman hladnooblikovanih profila HOP

Hladno oblikovani profili HOP
debljina lima (mm) dužina profila (mm)
0,5 - 2,0 max 3000
2,5 - 10,0 max 6000