Savijanje

Savijanje na CNC presi

Savijanje pozicija na CNC presi

Profilisanje otvorenih profila

Linija za profilisanje otvorenih profila

Kružno savijanje

Kružno savijanje na mašini IMCAR 20/4

Savijanje profila

Savijanje profila