Izrada pontona za splavove

Izrada pontona za splavove

NOVO

U našoj ponudi možete naći izradu čeličnih pontona, najčešćih dimenzija:

- dim.1,0x1,0x6 (9 ili 12) metara

- dim.1,0x1,5x6 (9 ili 12) metara

koji mogu naći primenu :

- u povezivanju plovila u marinama, lukama, jezerirama...

- kao pontonski most

- kao platforme, spojene od više jedinica kao celina

 

Takođe ih možemo izrađivati u dimenzijama po zahtevu naručioca od 8mm debljine čeličnog lima, sa ili bez revizionih otvora, kao višekomorni, sa unutrašnjim ukrućenjima od čeličnih L profila. Na zahtev naručioca se ugrađuju po gornjoj bočnoj dužinskoj osi pontona određen broj bitava za vezivanje.

 

Za sve informacije nas kontaktirajte mailom na tatjana.bogunovic@jeepcommerce.rs ili telefonom:
tel: 011/3316-480
fax: 011/3316-444

Tatjana Bogunovic