Fabrika šavnih cevi Zemun

Fabrika šavnih cevi Zemun

Nalazi se na lokaciji Batajnički drum 23, Beograd, otpočela je sa radom u proleće 2005. godine.

Kompletna proizvodnja JEEP Commerce šavnih cevi je skoncentrisana na ovoj lokaciji.

U fabrici su instalirane tri linije za proizvodnju šavnih čeličnih cevi, linija za podužno sečenje (sliter) i linija za hidrotestiranje šavnih cevi.

CE znakom je potvrđeno da su čelične šavne  cevi Jeep Commerce-a proizvedene i kontrolisane u svemu prema standardu EN 10219-2:2006 i da su hidrotestirane cevi proizvedene i kontrolisane u svemu prema standardu EN 10255:2004 +A1:2007

Pored proizvodnje šavnih cevi, ovde se realizuje i proizvodnja metalnih bačvi, gradjevinskih kolica, flaha.

L1 Linija za proizvodnju šavnih cevi P2

L1 Linija za proizvodnju šavnih cevi P2

L2 Linija za proizvodnju šavnih cevi P4

L3 Linija za proizvodnju šavnih cevi P4

L3 Linija za proizvodnju šavnih cevi R5

L3 Linija za proizvodnju šavnih cevi R5

Linija za hidrotestiranje

Linija za hidrotestiranje

Linija za proizvodnju bačvi

Linija za proizvodnju bačvi