Proizvodnja

Proizvodnja

Servisno distributivni centar Krnjača

Nalazi se na lokaciji Pančevački put 64a, Beograd. Otvoren je 2008.godine.

Centar je projektovan i izgrađen po najsavremenijoj tehnologiji za ovaj tip objekta i prostire se na površini od 14.000 m2. Zatvoreni magacinski prostor zauzima 60% ukupne površine, a neto površina hale je nešto manje od 5.000m2, kapaciteta 10.000 t.

Na lokaciji Servisno-distributivnog centra nalazi se i nova poslovna zgrada, ukupne površine 1.000m2, u kojoj je smešteno sedište Kompanije.

Hala je opremljena najsavremenijim instrumentima za manipulaciju proizvodima crne i obojene metalurgije, servisiranje, preradu i oblikovanje limova. Na prostoru Servisno-distributivnog centra smešteni su i linija za ispravljanje i poprečno sečenje čeličnih limova, linija za izradu otvorenih profila (HOP), CNC sistemi za sečenje metala-lasersko sečenje i sečenje plazmom i gasom, linija za peskarenje i farbanje dugačkih i/ili pljosnatih metalnih proizvoda, hidrulične makaze i prese.

Blizina i stepen izgrađenosti saobraćajnica i infrastrukture, kao i primenjena rešenja za brz i efikasan ulazak, utovar i otpremu kamiona povećava kvalitet usluge koju pružamo u ovom Centru. Pored toga, kvalitet robe (sva roba je pokrivena) i kompletan servis (sečenje, savijanje, bušenje, antikorozivna zaštita i transport) koji pružamo u ovom Centru, omogućuju nam da u još većoj meri izađemo u susret potrebama i zahtevima naših klijenata.

Fabrika šavnih cevi Zemun

Nalazi se na lokaciji Batajnički drum 23, Beograd, otpočela je sa radom u proleće 2005. godine.

Kompletna proizvodnja JEEP Commerce šavnih cevi je skoncentrisana na ovoj lokaciji.

U fabrici su instalirane tri linije za proizvodnju šavnih čeličnih cevi, linija za podužno sečenje (sliter) i linija za hidrotestiranje šavnih cevi.

CE znakom je potvrđeno da su čelične šavne  cevi Jeep Commerce-a proizvedene i kontrolisane u svemu prema standardu EN 10219-2:2006 i da su hidrotestirane cevi proizvedene i kontrolisane u svemu prema standardu EN 10255:2004 +A1:2007

Pored proizvodnje šavnih cevi, ovde se realizuje i proizvodnja metalnih bačvi, gradjevinskih kolica, flaha.