Kvadratne šavne cevi EN10219

Kvadratne šavne cevi EN10219

AKCIJA

Kvadratne šavne cevi EN10219-2

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • od kontinualno livenog materijala;
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
  • sa skinutim spoljašnjim varom;
  • sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
  • bez obeležavanja na samim cevima

Asortiman kvadratnih šavnih cevi

Stranice kvadrata (mm) Debljina zida (mm)
1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4 5 6
Podužna masa (kg/m)
13x13 0,52 0,63 0,66
15x15 0,62 0,75 0,79
16x16 0,66 0,80 0,84
18x18 0,74 0,92 0,95
20x20 0,84 1,03 1,10
25x25 1,08 1,31 1,45
30x30 1,29 1,59 1,38 2,16 2,54
35x35 1,51 1,88 2,03 2,55 3,01
40x40 1,91 2,16 2,38 2,49 3,49 4,01 4,52
50x50 2,28 2,72 3,01 3,72 4,28 5,11 5,51 6,39
60x60 2,76 3,29 3,65 4,50 5,22 6,21 6,76 8,13
70x70 4,26 5,29 6,16 7,31 8,02 9,70
80x80 6,07 7,10 8,41 9,28 11,30
90x90 8,04 9,51 10,50 12,80
100x100 8,99 10,61 11,80 14,40 17,71
110x110 9,90 11,70 12,99 15,81 18,62
120x120 10,84 12,80 14,25 17,38 20,51
130x130 15,82 19,62 23,36
140x140 17,19 21,36 25,49
150x150 18,01 22,09 26,16
160x160 19,40 23,76 28,04

crveno - proizvodnja Jeep Commerce

Mere i podužna masa definisani standardom EN 10220

Odstupanja u dimenzijama i obliku

  Pravougle i kvadratne cevi
Spoljne dimenzije H,B<100 ±1%(min±0,5mm)
100≤H,B≤200   ±0,8%
H,B>200   ±0,6%
Debljina zida T≤5mm   ±10%
T>5mm   ±0,5mm
 
Odstupanje od okruglosti*  /
Konkavnost/konveksnost max 0,8%    min 0,5%
Pravougaonost stranica 90º ±1%
Spoljašnje zaobljenje  T≤6mm  1,6T do 2,4T
6<T≤10mm   2,0T do 3,0T
10>T   2,4T do 3,6T
Uvrnutost 2mm+0,5mm po metru dužine
Pravost 0,15% ukupne dužine

Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN10219-2

*za D/T>100 odstupanja od okruglosti se dogovaraju sa kupcem
T - debljina zida cevi
D - spoljni prečnik cevi
H,B - dimenzije stranica

Hemijski sastav

Steel grade % od mase, max Max CEV %
Steel name Steel number C Si Mn P S N
S235JRH 1.0039 0,17 - 1,40 0,040 0,040 0,009 0,35
S275J0H 1.0149 0,20 - 1,50 0,035 0,035 0,009 0,40
S275J2H 1.0038 0,20 - 1,50 0,030 0,030 - 0,40
S355J0H 1.0547 0,22 0.55 1,60 0,035 0,035 0,009 0,45
S355J2H 1.0576 0,22 0.55 1,60 0,030 0,030 - 0,45
S355K2H 1.0512 0,22 0.55 1,60 0,030 0,030 - 0,45

crveno - proizvodnja Jeep Commerce

Hemijski sastav definisan standardom EN10219-1

Mehaničke karakteristike

Steel grade Minimum yield strenght ReH Tensile strenght Rm Minimum elongation A Minimum impact energy KV
Steel name Steel number MPa Mpa % J
Specified thickness Specified thickness Specified thickness at test temperature of
mm mm
≤ 16 > 16 ≤ 40 < 3 ≥ 3 ≤ 40 ≤ 40
S235JRH 1.0039 235 225 360-510 360-510 24 24
S275J0H 1.0149 275 265 430-580 410-560 20 27
S275J2H 1.0038
S355J0H 1.0547 335 345 510-680 470-630 20 27
S355J2H 1.0576
S355K2H 1.0512

crveno - proizvodnja Jeep Commerce

Mehaničke karakteristike prema standardu EN10219-1