Hidrotestirane cevi EN10255

Hidrotestirane cevi EN10255

Cevi od nelegiranog celika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja 

CE znak prema EN 10255
sa sertifikatom prema EN 10204/2.2

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) -hidrotestirane 
  • od kontinualno livenog materijala
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja
  • sa skinutim spoljašnjim varom
  • bez obeležavanja na samim cevima

 

Hidrotestirane šavne čelične cevi EN 10255

Prečnik
D (mm)
Teška serija
(H)
Srednja serija (H) Vrsta cevi
(L1)
Vrsta cevi
(L2)
T (mm) M (kg/m) T (mm) (kg/m) T (mm) (kg/m) T (mm) (kg/m)
17.2 2.3 0.84 2 0.74 1.8 0.67
21.3 2.6 1.21 2.3 1.08 2 0.95
26.9 2.6 1.51 2.3 1.39 2.3 1.38
33.7 3.2 2.41 2.9 2.20 2.6 1.98
42.4 4 3.79 3.2 3.10 2.9 2.82 2.6 2.54
48.3 4 4.37 3.2 3.56 2.9 3.24 2.9 3.23
60.3 4.5 6.19 3.6 5.03 3.2 4.49 2.9 4.08
76.1 4.5 7.93 3.6 6.42 3.2 5.73 3.2 5.71
88.9 5 10.30 4 8.36 3.6 7.55 3.2 6.72
114.3 5.4 14.50 4.5 12.20 4 10.80 3.6 9.75
139.7 5.4 17.90 5 16.60 4 13.63 3.6 12.31
159 6 23.01 5 19.34 4.5 17.46 4 15.57
168.3 6 24.46 5 20.51 4.5 18.52 4 16.51