Aluminijumske cevi

Aluminijumske cevi

Aluminijumske cevi

Asortiman okruglih aluminijumskih cevi

spoljašnji prečnik, D(mm) 8 12 16 20 22 30 40 50 60
debljina zida, S(mm) 1,5 2,0 2,5 1,5 1,5 1,5:2,0 2,0 2,0 2,0

Asortiman kvadratnih aluminijumskih cevi

dužina stranice, A(mm) 14 18 20 30 40 45 50
debljina zida, S(mm) 1,2 2,0 2,0 2,0 1,8:2,0 2,0:2,25 2,0

Asortiman pravugaonih aluminijumskih cevi

dužina stranice, A(mm) 20 40 50 60 80 80 100 100
dužina stranice, B(mm) 15 20 30 40 20 60 40 40
debljina zida, S(mm) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0

Proizvodna dužina cevi sva tri oblika je 6m. Na zahtev kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuju standardi: za okrugle cevi C.C5.130 - od aluminijuma i legure aluminijuma za plastičnu preradu, presovane, i C.C5.131 - od aluminijuma i legure aluminijuma za plastičnu preradu, vučene. Za kvadratne i pravougaone cevi C.C5.032 - aluminijum i legure aluminijuma za plastičnu preradu, vučene.

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: C.C5.020 - za cevi od aluminijuma i C.C5.120 - za aluminijum i legure aluminijuma za plastičnu preradu.

Najzastupljeniji kvalitet AlMgSi 0,5