Metalno bure sa dva čepa

Metalno bure sa dva čepa

Kompanija JEEP Commerce jedina u Srbiji proizvodi metalnu ambalažnu burad, zapremine 200 l. Burad je proizvedena od hladnovaljanog lima, otporna je na mehanička oštećenja i temperaturne promene. 

Metalna ambalažna burad proizvedena u JEEP Commerce-u sertifikovana je prema zahtevima ADR-a i RID-a za transport opasnih materija klase 3, ambalažne grupe II i III.