Metalna burad

Metalno bure sa dva čepa

Metalno bure sa dva čepa zapremine 200 lit

Metalno bure sa nasadnim poklopcem sa kopčom

Metalno bure sa nasadnim poklopcem sa kopčom zapremine 200 lit