Pocinkovana traka, traka za gromobrane

Pocinkovana traka, traka za gromobrane

Pocinkovana traka, traka za gromobrane

Asortiman pocinkovane trake, trake za gromobrane

Debljina 3mm i 4mm
Širina 20mm, 25mm, 30mm, 35mm i 40mm
Masa kotura 50-100kg

Standard za izradu i isporuku C.K5.030

Standard za kvalitet prevlake C.E1.020