Istegnuti metal

Istegnuti metal

Istegnuti metal

Asortiman Istegnuti metal

Širina mm LD (mm) CD (mm) d (mm) s (mm) širina B (mm) dužina L (mm)
IM LD 6/3/0,5 6 3 0,5 po zahtevu
max 1000
po zahtevu
standardno 2000
IM LD 10/5/0,8 10 5 0,8
IM 24/10 24 10
IM 30/14/0,8/2 30 14 0,8 2
IM 30/14/1/2 30 14 1 2
IM 30/14/1/3 30 14 1 3
IM 62/23/1,5/3 62 23 1,5 3
IM 62/23/2/4 62 23 2 4
IM 140/56/2/4 140 56 2 4
IM 140/56/2,5/4 140 56 2,5 4
IM 140/56/3/5 140 56 3 5

Po zahtevu mogući su drugačiji odnosi d/s za max d = 3mm.

Hladno vučeni šestougaoni čelik

Dozvoljena odstupanja definisana su standardom C.K6.026

naziv mera oznaka dozvoljeno odstupanje u %
manja dijagonala CD ±5
debljina lima d ±10
širina rebra do 5 mm S ±10
širina rebra iznad 5 mm S ±5
širina istegnutog metala B ±10

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: EN10025 - za opšte konstrukcione čelike

Kvalitet S 235 JRG2

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: EN10130 - za niskougljenične čelike

Kvaliteti DC01 (FeP01), DC03 (FeP03)