Za automobilsku industriju, industriju nameštaja …