Proizvodni pogoni

Servisno-distributivni centar Krnjača

Nalazi se na lokaciji Pančevački put 64a, Beograd. Otvoren je 2008.godine.

Centar je projektovan i izgrađen po najsavremenijoj tehnologiji za ovaj tip objekta i prostire se na površini od 14.000 m2. Zatvoreni magacinski prostor zauzima 60% ukupne površine, a neto površina hale je nešto manje od 5.000m2, kapaciteta 10.000 t.

Fabrika šavnih cevi Zemun

Nalazi se na lokaciji Batajnički drum 23, Beograd, otpočela je sa radom u proleće 2005. godine.

Kompletna proizvodnja JEEP Commerce šavnih cevi je skoncentrisana na ovoj lokaciji.

U fabrici su instalirane tri linije za proizvodnju šavnih čeličnih cevi, linija za podužno sečenje (sliter) i linija za hidrotestiranje šavnih cevi.