Plan reorganizacije

Plan reorganizacije kompanije „JEEP COMMERCE“ d.o.o. Beograd usvojen je 15.05.2019. godine
pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu broj 3 St 147/2015.