Plan reorganizacije

Plan reorganizacije kompanije „JEEP COMMERCE“ d.o.o. Beograd usvojen je 15.05.2019. godine pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu broj 3 St 147/2015.

SPROVOĐENJE PLANA

Nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje Plana reorganizacije

Vasilj Vasiljević dipl. oec.

Beograd, ul.Solunska br.18/17

е-mail vasilj.vasiljevic@gmail.com

tel. 011-2182714, 060-3804606