Proizvodnja kvadratnih šavnih cevi EN10219

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

AVGUST 2020

Proizvodnja kvadratnih šavnih cevi EN10219

Kvadratne šavne cevi EN10219-2

Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:

  • od kontinualno livenog materijala;
  • pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
  • nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
  • sa skinutim spoljašnjim varom;
  • sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
  • bez obeležavanja na samim cevima

Proizvodi asortiman kvadratnih šavnih cevi

dimenzije debljina dužina
mm mm m
15x15 - 100x100 1,5 - 5,0 4 - 12
dimenzije debljina od debljina do
mm mm mm
15x15 1,50 2,00
18x18 1,50 2,00
20x20 1,50 2,00
25x25 1,50 2,00
30x30 1,50 2,50
35x35 1,50 3,00
40x40 1,50 4,00
50x50 1,50 4,00
60x60 1,80 4,00
70x70 2,00 5,00
80x80 2,50 5,00
90x90 3,00 5,00
100x100 3,00 5,00