Usluzna proizvodnja savnih cevi

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

NOVEMBAR 2018

Proizvodnja okruglih šavnih cevi EN10219

Proiyvodnja čeličnih elektrovarenih okruglih šavnih cevi sa CE znakom u skladu sa EN 10216-2

Proizvodnja kvadratnih šavnih cevi EN10219

Proizvodnja čeličnih elektrovarene kvadratnih šavne cevi sa CE znakom u skladu sa EN 10216-2

Proizvodnja pravougaonih šavnih cevi EN10219

Proizvodnja čeličnih elektrovarenih pravougaonih šavnih cevi sa CE znakom u skladu sa EN 10216-2

Hidrotestiranje šavnih cevi EN10255

Hidrotestiranje šavnih cevi CE znak prema EN 10255