Šavne cevi i profili za građevinarstvo

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

NOVEMBAR 2018

Akcija

Okrugle šavne cevi EN10219

Čelične elektrovarene okrugle šavne cevi sa CE znakom u skladu sa EN 10216-2

Akcija

Kvadratne šavne cevi EN10219

Čelične elektrovarene kvadratne šavne cevi sa CE znakom u skladu sa EN 10216-2

Akcija

Pravougaone šavne cevi EN10219

Čelične elektrovarene pravougaone šavne cevi sa CE znakom u skladu sa EN 10216-2

Hidrotestirane cevi EN10255

Cevi od nelegiranog celika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja CE znak prema EN 10255

ZP profili za građevinarstvo

ZP profili za građevinarstvo

Bešavne čelične cevi za konstrukcije

Bešavne čelične cevi za konstrukcije

Toplovaljane bešavne čelične cevi za opštu upotrebu

Toplovaljane bešavne čelične cevi za opštu upotrebu

Bešavne hladno vučene čelične cevi

Bešavne hladno vučene čelične cevi

Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom.

Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom. Nelegirane i legirane čelične cevi sa garantovanim osobinama na povećanim temperaturama