Aluminijumski profili

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

AVGUST 2020

Aluminijumski profili

Aluminijumski profili

Asortiman ravnokrakih aluminijumskih "L" profila

AI L AxA, (mm) A (mm) S (mm)
10x10 10 1,5...2,0
15x15 15 1,5...2,0
20x20 20 1,5...3,0
25x25 25 1,5...3,0
30x30 30 2,0...4,0
35x35 35 3,0...4,0
40x40 40 2,0...5,0
50x50 50 2,0...5,0
60x60 60 5,0...6,0
70x70 70 7,0
80x80 80 8,0

Proizvodna dužina ravnokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202

Asortiman raznokrakih aluminijumskih "L" profila

Al L AxA, (mm) A (mm) B (mm)
10x15 10 15
15x20 15 20
15x25 15 25
15x30 15 30
20x30 20 30
20x40 20 40
30x50 30 50
30x60 30 60
40x60 40 60
40x80 40 80

Proizvodna dužina raznokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202

Asortiman aluminijumskih "U" profila

Al U AxB (mm) A (mm) B (mm) S (mm)
10x10 10 10 2,0
15x15 15 15 1,5...2,0
20x20 20 20 1,5...3,0
30x20 30 20 1,5...3,0
30x30 30 30 2,0...3,0
45x20 45 20 2,0...4,0
40x20 40 20 1,5;2,0
50x30 50 30 3,0...4,0
50x50 50 50 4,0...5,0
60x40 60 40 5,0...6,0
80x40 80 40 5,0...8,0

Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.203

Asortiman aluminijumskih "T" profila

Al T AxB (mm) A (mm) B (mm) S (mm)
15x15 15 15 1,5
20x20 20 20 2,0
25x25 25 25 2,0
30x30 30 30 2,0
40x40 40 40 2,0

Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.

Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.204

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: C.C3.220

Najzastupljeniji kvalitet AlMgSi 0,5