Profili i nosači

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

NOVEMBAR 2018

Toplovaljani jednakokraki i raznokraki "L" profili

Toplovaljani jednakokraki i raznokraki "L" profili

Toplovaljani nosači "UNP"

Toplovaljani nosači "UNP"

Toplovaljani nosači "INP"

Toplovaljani nosači "INP"

Toplovaljani nosači "IPE"

Toplovaljani nosači "IPE"

Toplovaljani nosači "IPB" (HEB)

Toplovaljani nosači "IPB" (HEB)

Toplovaljani nosači "IPBv" (HEM)

Toplovaljani nosači "IPBv" (HEM)

Toplovaljani nosači "IPB-l" (HEA)

Toplovaljani nosači "IPB-l" (HEA)

Hladno oblikovani profili "HOP"

Hladno oblikovani profili "HOP"

Hladno oblikovani zavareni profili

Hladno oblikovani zavareni profili