Metalno bure sa dva čepa

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

AVGUST 2020

Metalno bure sa dva čepa

Kompanija JEEP Commerce jedina u Srbiji proizvodi metalnu ambalažnu burad, zapremine 200 l. Burad je proizvedena od hladnovaljanog lima, otporna je na mehanička oštećenja i temperaturne promene. 

Metalna ambalažna burad proizvedena u JEEP Commerce-u sertifikovana je prema zahtevima ADR-a i RID-a za transport opasnih materija klase 3, ambalažne grupe II i III.