Istegnuti metal i armatura

NAŠA ANKETA

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da odgovorite na pitanja u našoj anketi.

Želimo da Vam obezbedimo najbolji mogući kvalitet proizvoda i usluga. Zato nam je važno da čujemo vaše mišljene i iskustvo u radu sa nama

NOVEMBAR 2018

Zavarene armaturne mreže

Zavarene armaturne mreže

Betonski čelik

Betonski čelik

Istegnuti metal

Istegnuti metal